10 مزیت نوشیدن آب ازونه شده

آب ازونه

آب ازونه آبی است که به آن گاز ازن تزریق شده است. تحقیقات نشان داده است که فرآیند تزریق ازون به آب دارای فواید بیشماری برای سلامت موجودات زنده است و محبوبیت آن بین افرادی که به سلامت خود اهمیت می دهند به طور فزاینده ای در حال افزایش است. در این مقاله، به بررسی 10 مزیت نوشیدن آب ازونه شده خواهیم پرداخت.

فواید ازون در فرآوری گوشت و ماهی

فواید ازون در فرآوری گوشت و ماهی

    استفاده از ازون در فرآورده های غذایی فاسدشدنی تازه مثل ماهی ، گوشت ، مرغ و همچنین در مراحل تولید، فرآوری و ذخیره سازی به طور موثری از فاسد شدن این مواد جلوگیری می کند. ازون در کنترل ، از بین بردن باکتری ها ، عوامل بیماری زای غذا و ویروس های موجود […]