پنچ مزیت نوشیدن آب ازونه شده

  آیا تا حالا در مورد آب ازونه شده شنیده اید؟ آیا قابل شرب است؟ مزیت نوشیدن آب ازونه شده چیست؟ و …   آب ازونه شده چیست؟   آب ازونه شده آبی است که در آن فرآیند ازون سازی صورت گرفته است. در این فرآیند باکتری ها و مواد شیمیایی از آب پاک می […]

روش تهیه آب ازونه آشامیدنی

موارد مورد نیاز: [icon name=”check”] لیوان بلند [icon name=”check”] در صورت امکان چند تکه یخ [icon name=”check”] پیوری پک [icon name=”check”] شیلنگ خروجی (سیلیکون) دستگاه [icon name=”check”] سنگ یا دیفیوزر برای پخش گاز در آب   روش استفاده: [icon name=”check”] 25 درصد از لیوان را با تکه های  یخ و بقیه لیوان را با آب […]