فواید ازون در فرآوری گوشت و ماهی

فواید ازون در فرآوری گوشت و ماهی

    استفاده از ازون در فرآورده های غذایی فاسدشدنی تازه مثل ماهی ، گوشت ، مرغ و همچنین در مراحل تولید، فرآوری و ذخیره سازی به طور موثری از فاسد شدن این مواد جلوگیری می کند. ازون در کنترل ، از بین بردن باکتری ها ، عوامل بیماری زای غذا و ویروس های موجود […]