سازمان بهداشت جهانی : ضدعفونی کننده ها و محصولات فرعی آن ها

ضدعفونی کننده ها و محصولات فرعی فرآیند ضدعفونی ضدعفونی آب آشامیدنی برای جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی و انگلی بسیار ضروری است. ضدعفونی کننده ها و محصولات فرعی که در راهکارهای این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته اند شامل کلرین، کلرامین، دی اکسید کلرین و ازون هستند. همانگونه که هیچ ارگانیسم شاخص کاملی وجود […]

آیا ازون آلاینده است ؟

اتم اکسیژن دارای کمبود الکترون است، از این رو بسیار ناپایدار بوده و اتم ها به صورت تکی در طبیعت وجود نخواهند داشت. هرچند با ترکیب دو اتم اکسیژن با یکدیگر و اشتراک الکترون بین آنها باعث پایدار شدن مولکول O2 خواهد شد. این فرم از اکسیژن در اتمسفر یافت شده و ما آن را […]

ضدعفونی مناطق آلوده به سارس (SARS) با گاز ازون

چرا به ضدعفونی هوا نیازمندیم؟ شیوع SARS در سراسر جهان در مارس ۲۰۰۳ باعث افزایش آگاهی مردم در مورد انتقال بیماری های تنفسی در محیط های داخلی شد. شواهد نشان می دهند که SARS می تواند تا چند روز بر روی قطرات تنفسی زنده بماند و افرادی که هوای حاوی این قطرات را تنفس می […]

کاربرد ازون در بهداشت سطوح

فرآوری غذا در فرآوری غذا، ارائه محصولات غذایی عاری از بیماری بسیار مهم است. حفظ فرآورده های غذایی از بیماری و کاهش ریسک آلودگی محصولات به بیماری های مرگبار امری حیاتی بوده و بهداشت سطوح در این صنایع اهمیت بالایی دارد. خیلی از کارخانه های فرآوری از ازون-در-آب یا ازون آبی برای پیشگیری های ضدمیکروبی […]